Projekty

eFKA, czyli Festiwal Kultury Alternatywnej

eFKA, czyli Festiwal Kultury Alternatywnej zadebiutował na kulturalnej mapie miasta w sierpniu 2021 r. Inicjatorem wydarzenia była Fundacja Oczami Brata. Cel, który przyświecał organizatorom, był jasny: kulturalne ożywienie i rewitalizacja Starego Miasta. Stąd większość wydarzeń skoncentrowana była w okolicach ul. Mielczarskiego. Adres ten wybrano nieprzypadkowo, to właśnie tu od grudnia 2016 r. mieści się Klubokawiarnia Alternatywa 21, zatrudniająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną...

Zakup wyposażenia dla Teatru Nowego w Częstochowie

Zadanie ma na celu rozwój, zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej i potencjału Fundacji Teatr Nowy w Częstochowie, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej i artystycznej organizacji. Zakupiony sprzęt zagwarantuje zaplecze teatralne oraz widowiskowe dla Teatru Nowego, dzięki czemu odbywać się będą mogły m.in. próby teatralne, warsztaty artystyczne, spektakle, pokazy, salony poezji...

Projekt “Prezentacja spektaklu pt. “Wielka wyprawa na drugi koniec miasta” dla lokalnych społeczności”

Projekt "Prezentacja spektaklu pt. "Wielka wyprawa na drugi koniec miasta" dla lokalnych społeczności" ma na celu prezentację szerokiemu gronu odbiorców z terenu całej Polski sztuki teatralnej. Prezentacja spektaklu połączona jest z przeprowadzeniem 8 warsztatów teatralnych dla widzów, którzy przebywać będą na spektakle...

Skip to content