Rezerwacja i sprzedaż

Rezerwacje i sprzedaż

Wstęp do Teatru Nowego w Częstochowie jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia.

 • Rezerwacji miejsc można dokonać osobiście w kasie Teatru czynnej codziennie od godziny 10:00 do 16:00 (lub do momentu rozpoczęcia przedstawienia i telefonicznie pod numerem 533-947-664
 • Rezerwacji można dokonać w godzinach pracy Działu Promocyjno-Literackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00, dzwoniąc pod numer telefonu 533-947-664

ODBIÓR BILETÓW Z REZERWACJI, PŁATNOŚCI, FAKTURY

 1. W przypadku rezygnacji z zamówionych biletów konieczne jest za zawiadomienie o tym Teatru.
 2. Na każdym etapie rezerwacji Widzowie są zobowiązani do powiadomienia Teatru o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów.
 3. Rezerwacje, które nie zostały odebrane w terminie wyznaczonym przez Teatr, ulegają wygaśnięciu.
 4. Terminy odbioru miejsc z rezerwacji: 7 dni przed datą prezentacji pozostałych spektakli
 5. Płatności za bilety można dokonać gotówką lub kartą w Kasie Teatru, w godzinach pracy Kasy.
  1. Faktury za bilety opłacone gotówką wystawiamy w Kasie biletowej Teatru na podstawie paragonu fiskalnego, na życzenie Widzów i w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 1. Płatności za bilety można dokonać przelewem:
  1. Płatności przelewowe uzgadniane są telefonicznie 533-947-664
  2. W przypadku płatności przelewem konieczne jest wpisanie w tytuł przelewu: imienia i nazwiska z dokonanej rezerwacji, daty i tytułu spektaklu, liczby i ewentualnego rodzaju biletów (ulgowy).
  3. Wpłata powinna być dokonana najpóźniej na tydzień przed spektaklem lub w terminie uzgodnionym.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Teatru, bilety zostaną wydrukowane.
  5. Klienci indywidualni odbierają bilety opłacone przelewem najwcześniej w trzecim dniu od dokonania wpłaty, bilety mogą być również odebrane w dniu prezentacji, przed spektaklem.
  6. Bilety opłacone przelewem są wydawane wraz z fakturą za okazaniem przez Widza potwierdzenia przelewu.
  7. Rezerwacje biletów nieopłacone przelewem w wyznaczonym terminie ulegają wygaśnięciu

DANE DO PRZELEWÓW INDYWIDUALNYCH

Fundacja Teatr Nowy w Częstochowie

 1. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa

Numer rachunku BNP Paribas 41 1600 1462 1806 7438 7000 0001

KRS 0000929138 | NIP 573 293 01 26 | REGON 520287536

Przelewy za bilety należy wpłacać na konto:   41 1600 1462 1806 7438 7000 0001

REZERWACJE GRUPOWE:

 1. Rezerwację grupową można zrealizować telefonicznie 533-947-664 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 2. Na każdym etapie rezerwacji Zamawiający są zobowiązani do powiadomienia Teatru o wszelkich zmianach w ilości potrzebnych biletów, z uwzględnieniem miejsc dla ewentualnej opieki.
 3. Na spektaklach szkolnych na każde 15. uczniów przysługuje jeden bilet w cenie 1 zł dla opiekuna.
 4. Bilety grupowe opłacone przelewem odbierane są na podstawie potwierdzenia przelewu lub upoważnienia do odbioru biletów wystawione przez daną instytucję
 5. Konto do przelewów grupowych: 41 1600 1462 1806 7438 7000 0001

 

ZWROTY BILETÓW

W Teatrze brak jest możliwości zwrotu opłaty za zakupione usługi, w tym za zakupione bilety na spektakle.

Skip to content