Zakup wyposażenia dla Teatru Nowego w Częstochowie

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

Wartość dofinansowania w 2023 roku: 120 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 150 000,00 zł

 

Zadanie ma na celu rozwój, zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej i potencjału Fundacji Teatr Nowy w Częstochowie, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej i artystycznej organizacji. Zakupiony sprzęt zagwarantuje zaplecze teatralne oraz widowiskowe dla Teatru Nowego, dzięki czemu odbywać się będą mogły m.in. próby teatralne, warsztaty artystyczne, spektakle, pokazy, salony poezji. Teatr Nowy to przestrzeń do artystycznego wyrażania siebie dla aktorów, profesjonalnych muzyków, plastyków, którzy będą współtworzyć spektakle. Środki z dotacji pozwolą fundacji na realizację celów statutowych, istotne zmiany jakościowe, między innymi w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego organizacji. Zadanie realizowane będzie w okresie 1.05.2023 r.-31.12.2023 r.

Skip to content