Prezentacja spektaklu pt. "Wielka wyprawa na drugi koniec miasta" dla lokalnych społeczności

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

Wartość dofinansowania: 65 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 81 700,00 zł

 

Projekt “Prezentacja spektaklu pt. “Wielka wyprawa na drugi koniec miasta” dla lokalnych społeczności” ma na celu prezentację szerokiemu gronu odbiorców z terenu całej Polski sztuki teatralnej. Prezentacja spektaklu połączona jest z przeprowadzeniem 8 warsztatów teatralnych dla widzów, którzy przybywać będą na spektakle. Celem proj. jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do dóbr kultury oraz osób z tzw. wykluczenia społecznego i osób ze szczególnymi potrzebami. Prezentacja spektaklu zakończy się dyskusją i warsztatami dla lokalnych społeczności. Działanie realizowane będzie od 1.05.2023 do 31.12.2023 i weźmie w nim udział min. 640 osób (zakładając 8-krotną prezentację spektaklu po 80 os., oraz przeprowadzenie 8 warsztatów teatralnych). Projekt realizowany będzie przy współpracy ze szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, co przyczyni się do nawiązania współpracy i stworzenia w przyszłości spójnej oferty edukacyjno-kulturalnej.

Skip to content