„Ballady i romanse”

 

„Ballady i romanse” główną ideą zadania realizowanego od 4.05.2022 do 30.11.2022 r. było skupienie wokół projektu młodych, profesjonalnych artystów, którzy podejmą się realizacji widowiska scenicznego wykorzystującego materiał literacki zawarty w pierwszym tomie “Poezyj” Adama Mickiewicza “Ballad i romansów” i wynikającego z inspiracji tymi utworami. Do współpracy został zaproszony częstochowski Teatr im. Adama Mickiewicza. Działanie miało na celu m.in. przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich “Ballad i romansów” poprzez ukazanie współczesnego działania artystycznego. Premiera odbyła się 1 września 2022 roku.

Skip to content